Fruitbedrijven hebben een lage C02-uitstoot 


Fruitbedrijven hebben een lage CO2- uitstoot. Dat blijkt uit een onderzoek van landbouwexpert Luc Busschaert. Het familiebedrijf Vanlangenaker uit Gorsem, met 235 hectare hardfruit, wordt geroemd als een schoolvoorbeeld van een milieuvriendelijk bedrijf in Het Belang van Limburg.

Onze carbon footprint of ecologische voetafdruk: is de impact die onze activiteiten op het milieu en de klimaatverandering hebben. Het gaat vooral om de hoeveelheid broeikasgassen die we dagdagelijks produceren door de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteit,verwarming, transport enzomeer.

Schoolvoorbeeld
Landbouwexpert Luc Busschaert heeft een aantal, fruitbedrijven onder de loep genomen en stelde vast dat de fruitbedrijven slechts 3kgC02 uitstoten per verkochte kilo. Vergeleken met een rundvleesbedrijf, waar de uitstoot tussen 22,5 legen 25,4 kg ligt, is dit bijzonder laag.

"Het fruitbedrijf Vanlangenaker in Gorsem is een schoolvoorbeeld van hoe een fruitbedrijf kan meewerken aan een milieuvriendelijke wereld", aldus Busschaert. "Ik heb in opdracht meer dan 100 bedrijven bezocht naar aanleiding van de storm half augustus vorig jaar. Het familiebedrijf Vanlangenaker zit zeker in de top- 3 van bedrijven met een lage C02-uitstoot.

Helaas heb ik ook moeten vaststellen dat de verschillen tussen de bedrijven nog zeer groot zijn. We moeten alles in het werk stellen om die bedrijven te stimuleren om hun C02-productie af te bouwen."

Busschaert onderstreept dat de lokale fruitboeren bet beter doen dan de importbedrijven. Hij meent ook dat bedrijven als Vanlangenaker moeten kunnen groeien. Nochtans protesteren de buurtbewoners tegen de uitbreidingsplannen van Vanlangenaker. Zij vinden dat het bedrijf niet thuishoort in een agrarisch gebied.

"Het bedrijf kan enkel groeien aIs het de kosten kan beperken en alle activiteiten kan centraliseren. Het is een misvatting dat centralisatie van de productie voor meer verkeersoverlast zou zorgen",besluit Busschaert.

Jozef CROUGHS (Het Belang Van Limburg)

Truiens fruitbedrijf stoot het minst CO2 uit 


Fruitbedrijf Vanlangenaker in Gorsem heeft de laagste CO2-uitstoot van alle Belgische fruittelers. Het heeft dus een prima ecologische voetafdruk. Dat blijkt uit een onderzoek van landbouwexpert Luc Busschaert in zo'n 150bedrijven.

Vanlangenaker bestaat al sinds 1972 en is jaarlijks goed voor 8 tot 10miljoen kilogram appelen en peren. Om één kilogram van dat fruit te produceren, stoten ze ongeveer 3kilogram CO2 uit. Dat zijn vooral broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, transport, verwarming, machines...

Zonnepanelen

‘Zo'n vijf procent van de Belgische fruittelers zit ongeveer in dezelfde rangorde, de rest zit er ruim boven', verduidelijkt Busschaert. ‘Vanlangenaker maakt het verschil door bijvoorbeeld met zonnepanelen te werken. Er zijn ook plannen voor een waterzuiveringsinstallatie. Bovendien snoeien ze – handmatig – met een speciale methode, waardoor de bladeren van hun bomen zowel boven als onderaan mooi groen blijven. En mooie gezonde bladeren verwerken nu eenmaal meer CO2, waardoor hun totale uitstoot op het einde van het verhaal lager ligt.'

‘Tot slot halen ze uit een hectare grond zo'n 45ton peren en 50ton appelen. Dat is vijfton meer dan het gemiddelde. En hoe meer je kan produceren met dezelfde middelen, hoe minder je op het milieu weegt.'

Smaak

Zaakvoerder Rik Vanlangenaker stond er nooit bij stil dat zijn bedrijf zo goed scoort als het over de uitstoot van CO2 gaat.
‘We zijn bewust milieuvriendelijk. Maar veel ingrepen doen we ook omdat het de smaak van ons fruit ten goede komt.'
‘Dat we daarmee nu ook goed scoren voor onze ecologische voetafdruk, is mooi meegenomen.'
Busschaert benadrukt nog dat de fruitteelt veel minder op ons milieu weegt dan de veehouderij.