Toekomst 

Nieuwe rassen ontwikkelen

Werken aan de toekomst van de fruitteelt, dat doet Vanlangenaker elke dag opnieuw. Vanlangenaker zet zich in voor een continue verjonging van de teelt en een voortdurende rassenvernieuwing. De Vivista als, ver­beterde Jonagold is daar een perfect voorbeeld van. Uiteraard streeft Vanlangenaker hiermee ook naar een toename van de uitvoer van zijn topproducten.

Expansie van de bedrijfsruimte

De magazijn- en koelruimte uitbreiden is één van de prioriteiten voor de nabije toekomst. Nieuwe loodsen bouwen met bijkomende pak- en koel­ruimte zal de beschikbare oppervlakte nagenoeg verdubbelen!

Avenir 

Développer de nouvelles variétés

Bâtir l'avenir de la culture fruitière: Vanlangenaker s'y consacre jour après jour. L'entreprise met tous les moyens en œuvre pour rajeunir continuellement la culture et renouveler sans cesse les variétés. La Vivista, forme améliorée de la Jonagold, en est un brillant exemple. Il va de soi que cette démarche vise également une augmentation des exportations des produits les plus populaires de Vanlangenaker.

Extension des locaux de l'entreprise

Élargir les espaces d'entreposage et les chambres froides constitue une des priorités de Vanlangenaker pour le proche avenir. La construction de nouveaux hangars dotés de zones d'emballage et de chambres froides supplémentaires va quasiment doubler la superficie disponible!

Future 

Developing new varieties

Working on the future of fruit-growing is something that Vanlangenaker does on a daily basis. Vanlangenaker is constantly focused on regenerating crops and introducing new varieties. The Vivista, an improved Jonagold, is a perfect example of this. And, of course, Vanlangenaker is always looking for opportunities for exporting its top products.

Expansion of operating space

Expanding the warehouse and refrigeration areas is one of our top priorities for the near future. Building a new warehouse with additional packing and refrigeration facilities will virtually double our available operating space!